• info@mindfulnesscongres.nl

Vertrouwen als levensvoorwaarde

Een van de begrijpelijke, maar toch wonderlijke vooroordelen in onze cultuur, dus ook in ons werkethos is dat je aan het werk moet zijn of minstens bereikbaar en klaar voor actie. Dat geldt al voor onze scholieren die elkaar via internet oproepen en, tot op de fiets naar school, paraat zijn voor een antwoord. Voor het niet beschikbaar zijn moet je je verantwoorden. In dit actie-reactiepatroon wordt gedrag al snel een afgeleide van het gedrag van anderen of van aanwezige omstandigheden.

De uitdagingen die ons tegemoet komen, op wereldschaal en in kleinere kring, vragen niet om afgeleid of oppervlakkig gedrag, maar eerst om waarachtig zelfbewustzijn (sincerity) in verbondenheid en ervaren verantwoordelijkheid. De vraag is naar jouw aandeel in het algemeen belang, op grote of kleine schaal. En dan niet of jouw aandeel groter of verdienstelijker is dan dat van een ander. Geen vergelijkingen, maar ervaren eigenheid binnen de gemeenschap.

In de voordracht zal dit tweede perspectief worden uitgewerkt met hulp van de begrippen mindfulness en pedagogische tact en de werkelijkheden die zij representeren in de onderwijscontext”.

Blijf op de hoogte!

Als u uw email adres hier achter laat dan houden wij u op de hoogte over de sprekers en het programma.