• info@mindfulnesscongres.nl

Mindfulness in het gezin

Mindfulness congres: mindfulness in het gezin 2015

Mindfulness in het gezin

Mindfulness Congres No Comment

Op 21 april, de eerste dag van het congres, onderzoeken we de rol  die mindfulness speelt of kan spelen in de setting van het gezin, en in het onderwijs. Jon Kabat Zinn, die pionier is in de overdracht van mindfulness in de samenleving zal  samen met zijn vrouw Myla Kabat-Zinn de hoofdgastspreker zijn. Kabat-Zinn heeft de Mindfulness Based Stress Reduction  35 jaar geleden ontwikkeld, en de training heeft daarna een enorme groei doorgemaakt en wetenschappelijke onderbouwing en populariteit gekregen. Inmiddels zijn hier vele toepassingen voor ontwikkeld, waaronder Mindfulness in gezinnen. Het door het echtpaar Kabat-Zinn geschreven en totaal herziene boek ‘Everyday Blessings, the inner work of mindful parenting’ zal in de Nederlandse vertaling vers van de pers worden gepresenteerd. In de workshop zullen zij belichten hoe door de eigen opvoeding ontstane destructieve automatische patronen  en reactiviteit een rol kunnen gaan spelen bij stress en hoe hierdoor het ouderschap negatief beïnvloed kan worden. Besproken wordt hoe de weerbaarheid  en  mogelijkheid tot verbinding  van ouders vergroot kan worden. Ook zullen hier oefeningen voor worden aangeboden.

Dit thema zal in de middag verder uitgewerkt en verdiept worden op specifieke deelgebieden  die een meer klinisch karakter hebben. Bij UvAminds, een Academisch Behandelcentrum voor Ouder en kind is hier de afgelopen 6 jaar onderzoek naar gedaan. De toepassing van mindfulness in gezinnen met kinderen met AD(H)D, blijkt een gunstige uitwerking te hebben op zowel de kinderen als de ouders . Ook ouders van kinderen met andere stoornissen die hierdoor onder druk staan en veel  stress en zorgen hebben, blijken veel baat te hebben van de training Mindful Ouderschap. De effecten zijn vooral ook te zien in de Ouder-Kind relatie.

Recent onderzoek betreft de toepassing van mindfulness bij kinderen  en jongeren met autisme en hun ouders, de toepassing van mindfulness bij moeders met kinderen  tot 18 maanden met een vroeg dreigende hechtingstoornis, en de toepassing van mindfulness bij angstige zwangere vrouwen. In dit congres zullen  de achtergrond en de vorm van de behandelprogramma’s  gepresenteerd worden en de eerste  (nog niet gepubliceerde) onderzoeksresultaten.

Blijf op de hoogte!

Als u uw email adres hier achter laat dan houden wij u op de hoogte over de sprekers en het programma.