• info@mindfulnesscongres.nl

Mindfulness in het gezin

Programma

Door Living Mindfulness

 

Datum 21 april 2015
Tijd 09:00 – 17:00

Op de eerste dag onderzoeken we de rol  die mindfulness speelt of kan spelen in de setting van het gezin, en in het onderwijs. Jon Kabat Zinn, die pionier is in de overdracht van mindfulness in de samenleving zal samen met zijn vrouw Myla Kabat-Zinn de hoofdgastspreker zijn. Kabat-Zinn heeft de Mindfulness Based Stress Reduction  35 jaar geleden ontwikkeld, en de training heeft daarna een enorme groei doorgemaakt en wetenschappelijke onderbouwing en populariteit gekregen. Inmiddels zijn hier vele toepassingen voor ontwikkeld, waaronder Mindfulness in gezinnen. Het door het echtpaar Kabat-Zinn geschreven en totaal herziene boek ‘Everyday Blessings, the inner work of mindful parenting’ zal in de Nederlandse vertaling vers van de pers worden gepresenteerd. In de workshop zullen zij belichten hoe door de eigen opvoeding ontstane destructieve automatische patronen  en reactiviteit een rol kunnen gaan spelen bij stress en hoe hierdoor het ouderschap negatief beïnvloed kan worden. Besproken wordt hoe de weerbaarheid  en  mogelijkheid tot verbinding  van ouders vergroot kan worden. Ook zullen hier oefeningen voor worden aangeboden.

Dit thema zal in de middag verder uitgewerkt en verdiept worden op specifieke deelgebieden  die een meer klinisch karakter hebben. Bij UvAminds, een Academisch Behandelcentrum voor Ouder en kind is hier de afgelopen 6 jaar onderzoek naar gedaan. De toepassing van mindfulness in gezinnen met kinderen met AD(H)D, blijkt een gunstige uitwerking te hebben op zowel de kinderen als de ouders . Ook ouders van kinderen met andere stoornissen die hierdoor onder druk staan en veel  stress en zorgen hebben, blijken veel baat te hebben van de training Mindful Ouderschap. De effecten zijn vooral ook te zien in de Ouder-Kind relatie.

Recent onderzoek betreft de toepassing van mindfulness bij kinderen  en jongeren met autisme en hun ouders, de toepassing van mindfulness bij moeders met kinderen  tot 18 maanden met een vroeg dreigende hechtingstoornis, en de toepassing van mindfulness bij angstige zwangere vrouwen. In dit congres zullen  de achtergrond en de vorm van de behandelprogramma’s  gepresenteerd worden en de eerste  (nog niet gepubliceerde) onderzoeksresultaten.

In januari is bij onderstaande beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd voor deze dag van het congres.

BAM: Beroepsregister van agogisch en maatschappelijk werkers
VGCt: Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie
NIP eerstelijnspsychologie
NIP (K&J) / NVO (Orthopedagoog-generalist)
FGzP: Federatie voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten

Vanaf 8 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee en om uw congresbadge op te halen.

We starten onder leiding van onze dagvoorzitter Eveline Brandt om 9 uur.

Tijd Onderwerp
08:00 Inschrijven onder het genot van een kopje thee of koffie
09:00 Opening en welkom door Joke Hellemans
09:15 Workshop Mindful Parenting
door Jon & Myla Kabat-Zinn
Deze workshop wordt in het Engels gegeven
11:30 Vragen en discussie onder leiding van dagvoorzitter Eveline Brandt
12:00 Lunch
13:15 Mindfulness vanaf het begin
– Voor zwangeren en hun partners door Irena Veringa
– Voor moeders en baby’s door Eva Potharst
– Moeder en dochter verbonden door mindfulness door Eline Snel en Anne Marlijn Hauserer
14:30 Vragen aan deelnemers van de trainingen
15:00 Pauze
15:30 Mindfulness later in de ontwikkeling
– Voor kinderen en pubers met een autisme spectrum stoornis door Esther de Bruin
– Voor kinderen en pubers met ADHD door Susan Bögels
– Voor ouders: Mindful Parenting door Susan Bögels
16:30 Vragen aan deelnemers van de trainingen
17:00 Afsluiting
Het programma kan aan veranderingen onderhevig zijn.

 

Programma van 22 april →

Blijf op de hoogte!

Als u uw email adres hier achter laat dan houden wij u op de hoogte over de sprekers en het programma.