• info@mindfulnesscongres.nl

Author Archives: Mindfulness Congres

Handboek mindful ouderschap, gesigneerd door Myla & Jon Kabat-Zinn

Mindfulness Congres No Comments

Speciaal voor de bezoekers van het Mindfulness Congres is het mogelijk om een gesigneerd exemplaar te reserveren van Handboek Mindful Ouderschap:

Gesigneerd Handboek Mindful Ouderschap

Tijdens de congresdagen is er namelijk voor Jon & Myla Kabat-Zinn geen tijd om alle boeken persoonlijk te signeren, daarom is voor een andere oplossing gekozen. Jon & Myla zullen namelijk de boeken vooraf in hun hotelkamer signeren. We beperken dit tot maximaal 100 boeken.

U kunt uw bestelling op dinsdag 21 april of woensdag 22 april afhalen bij de boekenstand van Kosmos Uitgevers. U neemt de bestelbevestiging op papier mee of u laat de mail op uw telefoon aan ons zien.

Het boek is inmiddels uitverkocht.

Openbare lezing met Jon Kabat-Zinn in Amsterdam

Mindfulness Congres No Comments

Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de westerse mindfulness, geeft op 21 april 2015 eenmalig een publiekslezing in Amsterdam. De titel is: Mindfulness in everyday living. Living your life as if it really mattered.

Kabat-Zinn is niet vaak Nederland, en maakt graag een avond in zijn drukke programma vrij om voor een breder publiek te spreken. Tijdens zijn lezing staat de toepassing van mindfulness in het dagelijks leven centraal. Daarbij gaat het niet alleen over meditatieoefeningen, maar ook over mindfulness als een manier van leven waarbij je ieder moment van de dag bewust beleeft, en daar de positieve vruchten van plukt. Kabat-Zinn doet met het publiek een aantal eenvoudige meditatie-oefeningen en beantwoordt aan het eind van de lezing vragen uit de zaal. De voertaal is Engels en een kaartje kost € 32,50.

Bestel hier kaarten voor de lezing

Mindfulness als basis voor onderwijs in 21e eeuw

Mindfulness Congres No Comments

Leerkrachten én kinderen hebben het druk. Vaak te druk. De veelheid aan taken wordt niet minder. De veranderingen in het onderwijs en de onrust in de klas nemen toe. Wil het onderwijs blijven passen in een maatschappij waarin pesten, gedragsproblemen, discriminatie en technologie voor talloze uitdagingen zorgen, dan zal het curriculum van scholen drastisch veranderd moeten worden. Eén van die veranderingen kan het toepassen van mindfulness zijn. Mindfulness biedt inzicht en handvatten om leerlingen en leerkrachten de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd en hart te bieden. Op 21 en 22 april vindt het congres ‘Mindfulness in Gezin en Onderwijs’ plaats, georganiseerd door Eline Snel (mindfulnesstrainer en auteur van o.a. ‘Stilzitten als een Kikker’) en Joke Hellemans (Academisch Behandelcentrum UvA Minds) in de Rode Hoed in Amsterdam. Op woensdag 22 april staat mindfulness als toepassing in het onderwijs centraal. Op deze dag is Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van deze achtweekse aandachttraining, één van de keynote speakers.

Mindfulness in het onderwijs beïnvloedt de manier waarop je als leerkracht met de stress, de werkdruk, de talloze veranderingen en veelheid aan taken in het onderwijs omgaat. Het stimuleert je om kinderen te helpen zich te bewust te concentreren, te vertrouwen op persoonlijke talenten en meer compassie te hebben met zichzelf en anderen. Tegelijkertijd vernieuwt het beoefenen van mindfulness de persoonlijke motivatie om zelf bevlogen en aanwezig te blijven, bewuste aandacht in de klas te herstellen en zowel kinderen als jezelf te leren minder reactief om te gaan met werkdruk, prestaties, verwachtingen en oordelen. Bewuster. Waardoor het ziekteverzuim vermindert en het werkplezier toeneemt. Op woensdag 22 april staat het congres ‘Mindfulness in Gezin en Onderwijs’ in het teken van onderwijs. Op deze dag geeft Luc Stevens (directeur NIVOZ) een presentatie getiteld ‘Vertrouwen als Levensvoorwaarde’. En Ron Scholte (hoogleraar Orthopedagogiek Radboud Universiteit) licht toe welke wetenschappelijke effecten mindfulness binnen het onderwijs kan hebben. Susan Bögels (directeur Academisch Behandelcentrum UvA Minds) geeft een lezing, over mindfulness en de effecten op gezinnen met kinderen met autisme.

Bekijk hier het volledige programma en koop hier uw tickets.

Creating Connections lll

Mindfulness Congres No Comments

“Resilience through Relations”

Creating Connections 2011 en 2013 waren een groot succes. In 2015 gaan ze een stap verder. Laat u inspireren in de betoverende ambiance van de Efteling. Wereldvermaarde sprekers nemen u mee in de psychologische wereld van spiegelneuronen, mentaliseren, emoties en hechting tijdens de conferentie Creating Connections 2015.

Jon Kabat Zinn, grondlegger van Mindfulness, Paul Ekman, pionier op het gebied van emoties, Irvin Yalom en vele anderen, maken van Creating Connections 2015 de conferentie die je niet wil missen. Deze toonaangevende experts zullen een brug slaan tussen wetenschap en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Veerkracht, het fundamentele en noodzakelijke vermogen om te kunnen overleven, is het thema van deze tweedaagse conferentie. Het interactieve programma met plenaire lezingen en masterclasses is verrassend, verfrissend, verruimend èn veerkrachtig.

Meer informatie vindt u op: www.creatingconnections.nl

Accreditatie is aangevraagd

Mindfulness Congres No Comments

In januari is bij onderstaande beroepsverenigingen accreditatie aangevraagd voor de eerste dag van het congres (21 april 2015).

Hierbij de toegekende accreditatie punten voor het congres.

VGCt
6 punten

FGzP
2 punten

NIP (eerstelijns)
Behandeling: 5 punten
Diagnostiek: 1 punt
Overig: 1 punt

Registerplein (voorheen Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers)
Vrije Ruimte Agogen: 1 punt
Vrije Ruimte Jeugdzorgwerker: 1 punt
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk: 1 punt

NIP (K&J) / NVO (OG)
Accreditatie nog in aanvraag.

U kunt accreditatie voor de eerste dag van het congres aanvragen via ons:
contactformulier

Vermeld bij ‘onderwerp’: ACCREDITATIE en voeg het persoonlijke inschrijfnummer van de beroepsvereniging en BIG registratie volledig en correct toe, anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Zodra u via het contactformulier deze gegevens heeft doorgegeven, ontvangt u een bevestiging.

AUT of your MIND

Mindfulness Congres No Comments

AUT of your MIND: MINDfulness training voor kinderen en jongeren met  AUTisme Spectrum Stoornissen en hun ouders 

In deze presentatie wordt op 21 april door Esther de Bruin tijdens “Mindfulness in het gezin” stilgestaan bij de ontwikkeling en de klinische inhoud van de 9-weekse ‘MYmind’ mindfulness training voor kinderen en jongeren met Autisme Spectrum Stoornissen en hun ouders.

Kinderen en jongeren met ASS ondervinden lastigheden in het sociale contact door o.a. moeite met het invoelen van emoties van anderen, moeite met flexibel reageren op dagelijkse situaties en ze kunnen soms vast zitten in ruminerende denkpatronen. Van mindfulness beoefening is bekend dat dit kan leiden tot een bredere en meer flexibele aandacht, een vermindering in rumineren en een verhoging van invoelend vermogen of empathie. Daarom wordt onderzocht of dit een helpende training kan zijn voor een doelgroep waar nog maar weinig effectieve behandelvormen beschikbaar zijn.

In de workshop worden ook de eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze training met u gedeeld.

Mindfulness voor moeders en baby’s

Mindfulness Congres No Comments

Het krijgen van een kind kan naast positieve gevoelens ook stress oproepen. Hoge niveaus van stress bij de moeders kan gevolgen hebben voor de hechting tussen moeder en baby. Voor moeders met een baby of dreumes tot 18 maanden met stress klachten in welke vorm dan ook (gerelateerd aan psychische klachten bij de moeder, (medische) problemen bij de baby of moeder-baby-relatieproblemen) bieden wij een mindfulness training. In deze training leren moeders hun gevoelens van stress te reguleren, meer aandacht te hebben voor (de signalen van) de  baby, en beter voor zichzelf te zorgen. Gedurende het grootste deel van deze training zijn de baby’s aanwezig; voor moeders is het dus een ‘training on the job’.

Tijdens de presentatie op dinsdag 21 april wordt door Eva Potharst tijdens “Mindfulness in het gezin” stilgestaan bij de inhoud van de training (geïllustreerd aan de hand van video-materiaal) en de eerste wetenschappelijke resultaten over de effecten van de training.

Mindfulness congres: mindfulness in het gezin 2015

Mindfulness in het gezin

Mindfulness Congres No Comments

Op 21 april, de eerste dag van het congres, onderzoeken we de rol  die mindfulness speelt of kan spelen in de setting van het gezin, en in het onderwijs. Jon Kabat Zinn, die pionier is in de overdracht van mindfulness in de samenleving zal  samen met zijn vrouw Myla Kabat-Zinn de hoofdgastspreker zijn. Kabat-Zinn heeft de Mindfulness Based Stress Reduction  35 jaar geleden ontwikkeld, en de training heeft daarna een enorme groei doorgemaakt en wetenschappelijke onderbouwing en populariteit gekregen. Inmiddels zijn hier vele toepassingen voor ontwikkeld, waaronder Mindfulness in gezinnen. Het door het echtpaar Kabat-Zinn geschreven en totaal herziene boek ‘Everyday Blessings, the inner work of mindful parenting’ zal in de Nederlandse vertaling vers van de pers worden gepresenteerd. In de workshop zullen zij belichten hoe door de eigen opvoeding ontstane destructieve automatische patronen  en reactiviteit een rol kunnen gaan spelen bij stress en hoe hierdoor het ouderschap negatief beïnvloed kan worden. Besproken wordt hoe de weerbaarheid  en  mogelijkheid tot verbinding  van ouders vergroot kan worden. Ook zullen hier oefeningen voor worden aangeboden.

Dit thema zal in de middag verder uitgewerkt en verdiept worden op specifieke deelgebieden  die een meer klinisch karakter hebben. Bij UvAminds, een Academisch Behandelcentrum voor Ouder en kind is hier de afgelopen 6 jaar onderzoek naar gedaan. De toepassing van mindfulness in gezinnen met kinderen met AD(H)D, blijkt een gunstige uitwerking te hebben op zowel de kinderen als de ouders . Ook ouders van kinderen met andere stoornissen die hierdoor onder druk staan en veel  stress en zorgen hebben, blijken veel baat te hebben van de training Mindful Ouderschap. De effecten zijn vooral ook te zien in de Ouder-Kind relatie.

Recent onderzoek betreft de toepassing van mindfulness bij kinderen  en jongeren met autisme en hun ouders, de toepassing van mindfulness bij moeders met kinderen  tot 18 maanden met een vroeg dreigende hechtingstoornis, en de toepassing van mindfulness bij angstige zwangere vrouwen. In dit congres zullen  de achtergrond en de vorm van de behandelprogramma’s  gepresenteerd worden en de eerste  (nog niet gepubliceerde) onderzoeksresultaten.

Effecten van mindfulness binnen het onderwijs

Mindfulness Congres No Comments

Mindfulness geniet een toenemende belangstelling vanuit het onderwijs. Verondersteld wordt dat mindfulness kinderen zou kunnen ondersteunen bij het concentreren, en het uitvoeren van opdrachten.

Op woensdag 22 april tijdens “Mindfulness in het onderwijs” geeft Ron Scholte een presentatie over de effecten van mindfulness binnen het onderwijs.

In deze presentatie zal worden stilgestaan bij de meest recente wetenschappelijke inzichten over mogelijke effecten van mindfulness of aandachtstrainingen op het functioneren van kinderen op school.

Bekijk deze prachtige film over de methode van Eline Snel op 23 november a.s.

Mindfulness Congres No Comments

Jaap Verhoeven maakte een prachtige film Kikker zit stil over de methode van Eline Snel over mindfulness voor kinderen en jongeren.

Op zondag 23 november wordt de film uitgezonden op de Boeddhistische Omroep (NPO 2) om 2 uur ’s middags.

De herhaling is gepland op zaterdag 29 november om 09:25 uur ’s morgens, NPO 2.

Je kunt hier de trailer bekijken:

1

Laatste Tweets

Blijf op de hoogte!

Als u uw email adres hier achter laat dan houden wij u op de hoogte over de sprekers en het programma.